logoASM    
 
TECNA - SRBIJA - UGRADNJA - NADOGRADNJA - KONTROLNA - SERVIS - SERVISIRANJE - POPRAVAK - POPRAVKA - JEDINICA - KONTROLE - KONTROLNE - JEDINICE - RETROFIT - NA - VAŠ - STARI - APARAT - APARATI - APARATA - ZA - ZAMENA - PUNKT - PUNKTOVANJE - ZA - TAČKASTO - TACKASTO - ZAVARIVANJE - VARENJE - LIM - ČELIK - ZN - POCINKOVANI - CRNI - KONTROLNE - JEDINICE - ROBOT - ROBOTI - RETROFIT - KIT - KONTROLNA - KONTROLNE - JEDINICE - JEDINICA - RASHLADNA - RASHLADNE - TRANSFORMATORI - PRODAJA - SERVIS - SERVISIRANJE - UVOZ - PRODAJA - UREDJAJ - UREDJAJI - UREĐAJ - UREĐAJI - APARAT - APARATI - ZA - PUNKTOVANJE - PUNKT - TAČKASTO - ZAVARIVANJE - VARENJE - DODACI - OPREMA - ELEKTRODE - VRH - VRHOVI - ELEKTRODA - BOLCNI - ELEKTRODE - ZA - PUNKTOVANJE - SRBIJA - TECNA
 
dspot
TecnaNas
dbalans
dpunkt

 

 

 

 

TECNA - SERVIS - SERVISIRANJE - RETROFIT - NADOGRADNJA - NOVE - KONTROLNE - JEDINICE - NA - VAŠ - STARI - PUNKT - APARAT - APARATA - TECNA - SRBIJA
 
 
TE101
 
TE550
 
 

KONTROLNA JEDINICA TE101

KONTROLNA JEDINICA TE550

         
 
Retrofit - servis - servisiranje - aparata za tačkasto zavarivanje - varenje - nadogradnja vašeg starog punkt aparata novom kontrolnom jedinicom tj. kit box kontrolnom jedinicom se može uraditi ako su na vašem starom uređaju-punkt aparatu transformator, pneumatski cilindar i mehanički elementi u dobrom stanju. Nije važna starost vašeg uređaja važno je samo da su prethodni elementi vašeg starog uređaja u redu. Sve električne veze , elektronske ploče , spojnice i drugi električni i elektronski elementi iz vašeg starog uređaja se skidaju i ukljanjaju. Postavlja se retrofit kit box koji u sebi sadrži baznu kontrolnu jednicu, trafo za svoje napajanje 24 Vdc , SCR elemente snage , filter i sve ostale elemente. Taj retrofit kit box se povezuje na vaš transformator i vaš glavni prekidač napajanja. Postavlja se samo novi solenoidni ventil jer ove kontrolne jedinice podržavaju solenoide 24Vdc do 5 W snage. Solenidni ventil se povezuje crevima na cilindar vašeg starog uređaja i na novu kontrolnu jedinicu. Takođe se postavlja nova papučica sa priključkom i vaš stari uređaj je dobio novi mozak - tj. novu kontrolnu mikroprocesorku jedinicu. Ovi retrofit kit boxovi se izrađuju sa snagama do 20 KVA , 63 KVA , 80 KVA, 125 KVA, 160 KVA. Potrebno je samo da znate snagu vašeg starog trafoa na intermitenci od 50%. To bi bilo ukratko ono što bismo istakli za ovu oblast. Zaključak : Ukoliko su kod vašeg starog punkt aparata dobri transformator, pneumatski cilindar i mehanički elementi ( ruke , nosači elektroda ) on se može veoma uspešno pomoću ovog retrofita pretvoriti u pouzdan punkt aparat. Moguće je raditi retrofit i na trafoima na 230 V i na 380 V.
 
 
KLIKOM NA GORNJE i POSLEDNJE SLIKE OTVORIĆE VAM SE PDF FAJL SA TEHNIČKIM KARAKTERISTIKAMA KONTROLNIH JEDINICA
 
 
stari
 
novi
 
 

STARI UREĐAJ 50 KVA - proizveden u Srbiji 1985 godine

ISTI TAJ UREĐAJ SA UGRAĐENIM RETROFIT KITOM TE101

 
 
m1
 
m2m3
 
 

MONTAŽA INDUSTRIJSKOG RUČNOG PUNKT UREĐAJA 16 KVA

MONTAŽA INDUSTRIJSKOG RUČNOG PUNKT UREĐAJA 16 KVA

TECNA - SERVIS - SERVISIRANJE - RETROFIT - NADOGRADNJA - NOVE - KONTROLNE - JEDINICE - NA - VAŠ - STARI - PUNKT - APARAT - APARATA - TECNA - SRBIJA
 
TECNA - SRBIJA - UGRADNJA - NADOGRADNJA - KONTROLNA - SERVIS - SERVISIRANJE - POPRAVAK - POPRAVKA - JEDINICA - KONTROLE - KONTROLNE - JEDINICE - RETROFIT - NA - VAŠ - STARI - APARAT - APARATI - APARATA - ZA - ZAMENA - PUNKT - PUNKTOVANJE - ZA - TAČKASTO - TACKASTO - ZAVARIVANJE - VARENJE - LIM - ČELIK - ZN - POCINKOVANI - CRNI - KONTROLNE - JEDINICE - ROBOT - ROBOTI - RETROFIT - KIT - KONTROLNA - KONTROLNE - JEDINICE - JEDINICA - RASHLADNA - RASHLADNE - TRANSFORMATORI - PRODAJA - SERVIS - SERVISIRANJE - UVOZ - PRODAJA - UREDJAJ - UREDJAJI - UREĐAJ - UREĐAJI - APARAT - APARATI - ZA - PUNKTOVANJE - PUNKT - TAČKASTO - ZAVARIVANJE - VARENJE - DODACI - OPREMA - ELEKTRODE - VRH - VRHOVI - ELEKTRODA - BOLCNI - ELEKTRODE - ZA - PUNKTOVANJE - SRBIJA - TECNA
 
dzavar
dpr
dgr
dis
dkon
dnas

 

TECNA - SERVIS - SERVISIRANJE - RETROFIT - NADOGRADNJA - NOVE - KONTROLNE - JEDINICE - NA - VAŠ - STARI - PUNKT - APARAT - APARATA - TECNA - SRBIJA
 
 
PRIMER
 
ugradnja
 
 

IZGLED RETROFIT KIT BOX-a UNUTRA

MOGUĆE JE POSTAVLJANJE BOX-A SA STRANE

 
TECNA - SERVIS - SERVISIRANJE - RETROFIT - NADOGRADNJA - NOVE - KONTROLNE - JEDINICE - NA - VAŠ - STARI - PUNKT - APARAT - APARATA - TECNA - SRBIJA
 
 
TE101R
 
TE550R
 
 

RETROFIT KIT BOX TE 101

RETROFIT KIT BOX TE 550

 
TECNA - SERVIS - SERVISIRANJE - RETROFIT - NADOGRADNJA - NOVE - KONTROLNE - JEDINICE - NA - VAŠ - STARI - PUNKT - APARAT - APARATA - TECNA - SRBIJA
 
 
TECNA - SRBIJA - UGRADNJA - NADOGRADNJA - KONTROLNA - SERVIS - SERVISIRANJE - POPRAVAK - POPRAVKA - JEDINICA - KONTROLE - KONTROLNE - JEDINICE - RETROFIT - NA - VAŠ - STARI - APARAT - APARATI - APARATA - ZA - ZAMENA - PUNKT - PUNKTOVANJE - ZA - TAČKASTO - TACKASTO - ZAVARIVANJE - VARENJE - LIM - ČELIK - ZN - POCINKOVANI - CRNI - KONTROLNE - JEDINICE - ROBOT - ROBOTI - RETROFIT - KIT - KONTROLNA - KONTROLNE - JEDINICE - JEDINICA - RASHLADNA - RASHLADNE - TRANSFORMATORI - PRODAJA - SERVIS - SERVISIRANJE - UVOZ - PRODAJA - UREDJAJ - UREDJAJI - UREĐAJ - UREĐAJI - APARAT - APARATI - ZA - PUNKTOVANJE - PUNKT - TAČKASTO - ZAVARIVANJE - VARENJE - DODACI - OPREMA - ELEKTRODE - VRH - VRHOVI - ELEKTRODA - BOLCNI - ELEKTRODE - ZA - PUNKTOVANJE - SRBIJA - TECNA
 
logoASM  
Koče Kapetana 25
35230 Ćuprija, Srbija
tel/fax: +381 (0) 35 8471-196
mob1: +381 (0) 65 841-0651
mob2: +381 (0) 65 277-1802
E-mail: office@alatistherm.co.rs
 
Koče Kapetana 25
35230 Ćuprija, Srbija
tel/fax: +381 (0) 35 8471-196
mob1: +381 (0) 65 841-0651
mob2: +381 (0) 65 277-1802
E-mail: office@alatistherm.in.rs